images
books

// Běžný text

...více

// Odborný text

...více

// Vysoce odborný text

...víceuvod

Zadání zakázky

Nejrychlejším způsobem zaslání výchozího textu, který má být přeložen, je e-mail a fax. Práci lze zaslat též poštou, kurýrem, dopravit osobně nebo se lze dohodnout na jejím převzetí u zadávajícího. Po určení obtížnosti překladu obdrží zákazník neprodleně nabídku ceny. Pokud ji zákazník akceptuje, potvrdí to e-mailem či faxem zaslanou objednávkou, ve které uvede též fakturační údaje. Práce na překladu začíná po potvrzení objednávky překladatelem. Pro dodání textů v elektronické formě slouží běžně používané formáty.

Termín dodání

Termín dodání bude určen dohodou se zákazníkem.

Předání překladu

Způsob předání překladu je třeba dohodnout s překladatelem. Obvyklé je jeho zaslání zpět e-mailem. Je-li požadován jako výtisk, CD nebo disketa, pak jej lze zaslat poštou nebo kurýrem. Pokud nebylo dohodnuto jinak, obdrží zákazník překlad ve stejném formátu, v jakém jej dodal. Do doby zaplacení zůstává překlad majetkem překladatele.

Platební podmínky

Zakázky lze uhradit fakturou nebo v hotovosti proti vystavení příjmového pokladního dokladu. Faktura se splatností 14 dní bude vystavena a zaslána poštou v den předání vyhotoveného překladu.

Diskrétnost

Všechny informace obsažené v překládaných textech jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám.

Reklamace

Eventuální nedostatky překladů je nutno reklamovat písemně nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne předání vyhotoveného překladu. Pozdější reklamace nebudou uznány.

Shora uvedené podmínky vstupují v platnost dnem 01. 02. 2008, jinak se postupuje dle platného právního řádu České republiky.
........................................... úvod | služby | podmínky | ceník | kontakt | formulář ...........................................