images
books

// Běžný text

...více

// Odborný text

...více

// Vysoce odborný text

...víceuvod

Překlady:

Vzhledem k rozdílné obtížnosti dělím překlady na relaci německo-českou a relaci česko-německou.

Rovněž vzhledem k obtížnosti dělím dále obě kategorie na:
ctverecek běžný text (např. osobní korespondence, maily, atd.)
ctverecek odborný text (běžný odborný text jako manuály, technická dokumentace, obchodní dopisy, právnické texty atd.)
ctverecek vysoce odborný text (výzkumné analýzy apod.)

Průměrná denní kapacita je až 8 NS, u běžných textů i vyšší.

Obory:

Obory, ve kterých jsem dosud uplatnil své překlady, jsou tyto:
ctverecekautomobilová a strojírenská technika a technologie
ctverecekekonomika/finance
ctverecekřízení jakosti
ctverecekzpravodajství a publicistika
ctvereceknauka o materiálu/metalurgie/metalografie
ctverecekobchod
ctverecekpolitika
ctverecekprávo
ctverecekreklama a marketing
ctvereceksport (fotbal, hokej, motorizmus)
ctverecekkultura, umění, historie, archeologie
ctverecekodborářská tematika

Druhy překladů:

Obvyklými druhy překladů, se kterými se setkávám, jsou:
ctverecekodborné technické texty
ctverecekpříručky, katalogy
ctverecekmanuály pro obsluhu, údržbu, servis a montáž
ctverecekobchodní korespondence
ctverecekzpravodajské a publicistické texty
ctverecektiskové zprávy a sdělení
ctverecekprávnické texty

Překladatelský software:

Při překladech lze využít i překladatelský SW, který překlad nejen urychluje, ale přispívá i k udržení jednotné terminologie. Pracuji např. s CAT Transit.
........................................... úvod | služby | podmínky | ceník | kontakt | formulář ...........................................